SONY DSCLeo Rijkaart studeerde koor- en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Frans Moonen, Jan Boogaarts en Lucas Vis.

In 1991 nam hij deel aan een, door het Nederlands Kamerkoor georganiseerde, masterclass onder leiding van Uwe Gronostay en hij dirigeerde dit koor gedurende een aansluitende concerttournee in Nederland. De twee pijlers van zijn muzikale activiteiten zijn het muziekonderwijs en de koordirectie. Bijna dertig jaar lang was hij als koordirigent en muziekdocent verbonden aan de Haagse vrije school. Ook trad hij in het verleden regelmatig op als gastdocent bij de Stichting Unisono te Utrecht. Op dit moment is hij docent koordirectie aan Hogeschool Bourdon te Bilthoven.

Als dirigent is Leo Rijkaart verbonden aan Toonkunst Gouda, Toonkunst Plus Gouda, het kamerkoor Cantare en het Gouds Mannenvocaal. Hij leidde in het verleden een aantal andere koren, waaronder het Delfts Studentenkoor Krashna Musica. Hij wordt regelmatig gevraagd als gastdirigent. Zo dirigeerde hij diverse keren de Mozart Requiem Scratch in Delft. Ook dirigeerde hij meerdere malen tijdens de Leidse Scratchdagen Händel’s Messiah. Met het kamerkoor Cantare wordt hij regelmatig uitgenodigd een week lang de Evensongs in een Engelse kathedraal te zingen, in 2013 was dat in de kathedraal van York. Zijn repertoire beslaat werken uit alle stijlperiodes met een voorkeur voor de Barok en de Romantiek. In 1998 dirigeerde hij in Delft de eerste geënsceneerde uitvoering van de Matthäus Passion in Nederland. Hij is tevens lid van de muziekcommissie van de Vereniging Toonkunst Nederland en hoofdbestuurslid van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. In 2004 richtte hij samen met Arjan van der Veer het Randstedelijk Zanginstituut op.

Leo leidt voor het Randstedelijk Zanginstituut met andere docenten de koristenopleiding, de Opera-luisterreeks, samen met Ad van Haaften de Muziekreizen en dirigeert de jaarlijkse scratch, in 2014 de Verdi-Requiem scratch.